KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
POROZUMIENIE I ROZWÓJ 2018

ZAUFAJMY SPRAWDZONYM!

21 października 2018 r. odbędą się kolejne wybory samorządowe.  Jest to czas podsumowania efektów upływającej kadencji oraz prezentacji programów oraz kandydatów ubiegających się o funkcje burmistrza i radnych Rady Miejskiej, Gmin i Powiatu.

Nasz komitet KWW Porozumienie i Rozwój 2018 kontynuuje działalność rozpoczętą z sukcesem cztery lata temu. Nasz kandydat Tomasz Zając został Burmistrzem Miasta, a sześciu wybranych radnych utworzyło koalicję większościową w Radzie Miasta.

Był to okres wielu sukcesów w dziedzinie inwestycji, promowania naszego miasta w Polsce i za granicą, integrowania społeczności wokół wspólnych przedsięwzięć. Niestety był to też okres gorszących sporów, gdy grupa radnych w imię osobistych ambicji torpedowała lub utrudniała realizację przedsięwzięć korzystnych dla naszego miasta.

Sprzeciwiamy się takiemu podejściu, uważamy, że niezależnie od poglądów politycznych i przynależności partyjnej dobro i pomyślność mieszkańców Hrubieszowa powinny być priorytetem. Samorząd na szczeblu lokalnym nie może być areną rozgrywek partyjnych. To miejsce dla aktywnych działaczy lokalnych. Takich właśnie przedstawiamy Państwu jako KWW Porozumienie i Rozwój 2018.

Pragniemy kontynuować rozpoczęte działania, przygotować i realizować ambitny lecz realistyczny program rozwoju naszej małej ojczyzny. Sumiennie rozliczymy się z podjętych dotychczas przedsięwzięć, realizacji programu założonego w poprzednich wyborach przedstawiając Państwu konkretne dane.

Jednocześnie uważamy, że diametralnej zmiany wymaga funkcjonowanie władz Powiatu. Sytuacji gdy toleruje się przekształcanie naszego powiatu w wysypisko śmieci, rezygnuje z należnych odszkodowań za zniszczenie dróg lokalnych a czołowi przedstawiciele aktualnych władz powiatowych zostają postawieni w stan oskarżenia przed sądem nie można tolerować!

Nie zgadzamy się na sytuację, gdy stanowiska w jednostkach samorządowych są łupem partyjnym. Pragniemy budować powiat równych szans z możliwością awansu i rozwoju dla zdolnych, wykształconych, młodych ludzi bez legitymacji partyjnych. Sprzeciwiamy się marginalizowaniu roli gmin i ustawianiu ich w pozycji petenta w starostwie.

Pozostajemy komitetem wyborczym nie związanym z żadna partią, pragniemy reprezentować różne środowiska, gwarantować realizację potrzeb i aspiracji różnych grup ludzi. Cechuje nas otwartość, odwaga i gotowość do działania, jesteśmy wrażliwi na potrzeby i oczekiwania mieszkańców. Działamy z potrzeby porozumienia ludzi różnych środowisk i pokoleń, a naszym celem jest zapewnienie pomyślności i rozwoju miasta i powiatu.

Proponujemy ambitny i jednocześnie możliwy do zrealizowania program, będący kontynuacją i konsekwencją już rozpoczętych działań, sprawdzonych, świetnie przygotowanych, pełnych energii i zapału kandydatów na radnych oraz młodą, ambitną i jednocześnie już doświadczoną w pracy samorządowej kandydatkę na burmistrza, dotychczasową wiceburmistrz Panią mecenas Martę Majewską.

Zachęcamy do licznego udziału w wyborach.

Przyszłość zależy od nas, wszyscy odpowiadamy za nasze miasto i powiat.

Komitet Wyborczy Wyborców
Porozumienie i Rozwój 2018

Udostępnij tę stronę...