Dialog istotą porozumienia i kluczem rozwoju

Szanowni Państwo, mieszkańcy Hrubieszowa!

Cztery lata temu przekroczyłam próg samorządu jako prawnik z blisko dziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym. Znałam funkcjonowanie samorządu lokalnego na szczeblu osiedla, którego interesy jako rodowita hrubieszowianka reprezentowałam będąc członkiem Zarządu. Moja wiedza i umiejętności zawodowe były gwarantem prawidłowości wykonywanych przeze mnie obowiązków, a miastu przyniosły stabilizację i komfort realizowanych przedsięwzięć.

Przez minione lata pełniąc funkcję zastępcy Burmistrza Miasta Hrubieszowa zgodnie ze złożoną przeze mnie deklaracją dokładałam wszelkich starań, aby Hrubieszów był miejscem, w którym chce się żyć i do którego chce się wracać. To upoważnia mnie i motywuje do ubiegania się o funkcję Burmistrza Miasta w nadchodzących wyborach samorządowych.
Miniony okres to czas spotkań i rozmów z mieszkańcami, wsłuchiwania się w ich głosy, realnego udziału w procesie podejmowania decyzji i realizacji postulatów.

Wspólnie rozbudowywaliśmy inicjatywę lokalną i uczyliśmy się świadomego społeczeństwa obywatelskiego. Skutki tych działań są namacalne. Powstały społeczne Rady będące głosem poszczególnych środowisk: Rada Seniorów, Rada Przedsiębiorców, Gminna Rada Pożytku Publicznego skupiająca przedstawicieli organizacji pozarządowych. Realnie wpieraliśmy inicjatywy Młodzieżowej Rady Miasta. Po raz pierwszy w historii miasta został uruchomiony Budżet Obywatelski i z powodzeniem kontynuowany w kolejnym roku.
Razem z mieszkańcami stworzyliśmy długofalową Strategię Rozwoju Miasta, która umożliwia nam korzystanie z funduszy unijnych w latach 2014-2020.

Praca w samorządzie pozwoliła mi pogłębić swoją wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu organizacjami. Pełniąc funkcję zastępcy Burmistrza współpracowałam przy realizacji projektów infrastrukturalnych i społecznych, których wymierne efekty zamykają się w milionach złotych przy jednoczesnych znaczących działaniach w celu ograniczenia zadłużenia miasta.
To także czas aktywnego poszukiwania inwestorów oraz opracowywanie systemu i mechanizmu ulg dla przedsiębiorców. Był to też okres intensywnych działań na rzecz poprawy infrastruktury drogowej na terenie miasta.

Miasto jest dla jego mieszkańców, jest centrum życiowym dla rodzin. Dlatego też realizowaliśmy ich postulaty i przy współudziale zarządów osiedli systematycznie rozbudowywaliśmy przyjazne im miejsca rekreacyjne budując place zabaw, siłownie zewnętrzne, park linowy, skate park i ścianę wspinaczkową, uruchomiliśmy kino cyfrowe.
Wspieraliśmy sport kwalifikowany, ale również sport szkolny, poprzez budowę długo oczekiwanej infrastruktury sportowej przy szkołach miejskich. Wprowadziliśmy na terenie Miasta Kartę Dużej Rodziny przy znaczącym udziale miejscowych przedsiębiorców.
Zmienialiśmy wizerunek miasta poprzez pozytywny przekaz medialny z wykorzystaniem dostępnych środków komunikacji społecznej. O naszych działaniach informowaliśmy mieszkańców poprzez bezpłatny kwartalnik.

Za nami wiele spełnionych obietnic, a przed nami jeszcze więcej celów.

Drodzy Hrubieszowianie!

Od dawna polityka kojarzy się jako źródło nieporozumień i konfliktów. Różnice zdań nie są niczym złym, gdy są konstruktywne, a nie niszczące. Dialog jest niezbędny, jednak musi prowadzić do porozumienia. Polityka z górnych szczebli nigdy nie powinna mieć miejsca na szczeblu samorządowym, tutaj jest bowiem miejsce dla lokalnych działaczy i lokalnych patriotów.

Zmieńmy razem bieg współczesnej historii naszej Małej Ojczyzny. Zmieńmy wyobrażenie o samorządzie, prowadźmy dialog, słuchajmy się wzajemnie i szanujmy, a tylko wtedy ulepszymy nasze miasto. Nie musimy go zmieniać, zmiana nie zawsze jest dobra. Ulepszajmy, dbajmy o nie, inwestujmy, wykorzystujmy nasz potencjał. Róbmy to razem na drodze porozumienia, a tylko wtedy będziemy się rozwijać na wszystkich płaszczyznach. Niech naszym wspólnym celem stanie się rozkwit i postęp na drodze porozumienia, dialogu i zgody.

Nie jest sztuką stworzyć program wyborczy pełen sloganów, haseł i obietnic bez pokrycia. Nie zamierzam ich składać. Wiem, że tak naprawdę u podstaw realizacji każdego celu leży dobra intencja, ciężka praca i zaangażowanie.

Uważam, że od programów wyborczych, haseł i deklaracji ważniejsze są wartości, które się wyznaje i zgodnie z którymi się postępuje. To nie oznacza jednak, że nie mam swoich pomysłów na to, jak powinno wyglądać w przyszłości nasze miasto. Niezmiennie stoję na stanowisku, że fundamentem i gwarantem sukcesu naszej społeczności powinna być rozbudowana inicjatywa lokalna świadomego społeczeństwa obywatelskiego, a podstawą i źródłem rozwoju miejscowej gospodarki są rodzimi przedsiębiorcy, którym należy się szczególny parasol ochronny i wsparcie. Oni bowiem dając pracę przyczyniają się do poprawy życia mieszkańców i zasilają budżet. Uważam, że Hrubieszów stać na to, aby dążyć do nowoczesnego i innowacyjnego rozwoju opartego na konkretnym i budującym dialogu władz miasta i powiatu z mieszkańcami, wspartym środkami finansowymi pozyskanymi ze źródeł zewnętrznych i efektywnie wykorzystanymi. Niczego nie osiągnę sama, a każdy sukces powinien mieć wielu ojców. W realizacji zamierzonych celów planuję oprzeć się na ludziach energicznych i kompetentnych, zarówno młodych, jak i doświadczonych, ale równocześnie odpowiedzialnych i wrażliwych na potrzeby innych. Nasz komitet proponuje program wyrosły z potrzeb naszego miasta, ambitny lecz realistyczny, a kandydaci na radnych gwarantują pomyślną jego realizację.

Proszę Państwa o udział w wyborach i udzielenie mi kredytu zaufania w postaci głosu oddanego na mnie i kandydatów KWW Porozumienie i Rozwój 2018.

Marta Majewska

Kandydatka PiR 2018 na Burmistrza Hrubieszowa

Udostępnij tę stronę...