O Ś W I A D C Z E N I E
Komitetu Wyborczego Wyborców
Porozumienie i Rozwój 2018

W dniu 24 października wystąpiliśmy do sztabu kandydatki PiS na burmistrza Pani Maryli Symczuk z propozycją przeprowadzenia debaty kandydatek przed drugą turą wyborów.

Zaproponowaliśmy datę debaty na wtorek, dnia 30 października 2018 r. i następujący program:

1. Powitanie i przedstawienie kandydatek oraz przebiegu debaty.
2. Wystąpienia kandydatek.
3. Pytania do kandydatek zadawane przez prowadzącego – 5 pytań takich samych dla obu kandydatek.
4. Pytania kandydatek do siebie – po 3 pytania.
5. Podsumowanie debaty przez kandydatki.
6. Zakończenie debaty.

Na spotkaniu w dniu 25 października 2018 r. uzgodniono ramy czasowe i programowe debaty oraz osobę prowadzącego, który w ramach przygotowanych zagadnień miał ułożyć 5 pytań nieujawnianych kandydatkom.

Zaakceptowaliśmy te ustalenia. Przedstawiciele Pani Maryli Symczuk oświadczyli, że muszą porozumieć się ze swoją kandydatką. Ustaliliśmy, że skontaktują się z nami w piątek 26 października 2018 r. i przedstawią nam ostateczne stanowisko w sprawie debaty.

Nadmieniamy, iż po zaproponowaniu debaty przystaliśmy zarówno na termin spotkania komitetów zaproponowany przez przedstawicieli kandydatki, osobę prowadzącą, jak również wszystkie ustalenia dotyczące przebiegu debaty.

Z przykrością informujemy, że do dnia dzisiejszego nie nawiązali z nami żadnego kontaktu. Jesteśmy tym faktem bardzo rozczarowani. Uważamy, że debata byłaby bardzo dobrą formą prezentacji programów, potencjału i osobowości kandydatek. Mieszkańcy Hrubieszowa zasługują na szacunek i poważne traktowanie. Ludzie ubiegający się o funkcje publiczne nie powinni im tego odmawiać.

KWW Porozumienie i Rozwój 2018

Powiązane odnośniki:

http://lubiehrubie.pl/wiadomosci/oswiadczenie-komitetu-wyborczego-wyborcow-porozumienie-i-rozwoj-2018

Udostępnij tę stronę...